วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ไผ่โจด หรือ หน่อไม้โจด

ไผ่โจด หรือ หน่อไม้โจด
ไผ่โจดหรือหน่อไม้โจด เป็นไผ่ขนาดเล็กที่รู้จักกันดีในเขตภาคอีสาน

ไผ่โจด มีชื่อททางวิทยาศาสตร์คือ  Arundinaria  cililta  อยู่ในวงศ์ Gramineae ซึ่งเป็นไผ่สกุลเดียวกันกับไผ่เพ็กนั่นเอง

ไผ่โจดเป็นพืชท้องถิ่นของ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทยจะพบมากในแถบภาคอีสาน

ลักษณะของไผ่โจด จะเป็นผ่ที่มีขนาดเล็กกว่าไผ่เพ็กเล็กน้อย ขึ้นเป็นกอหนาแน่นบางกอเตี้ย บางกอสูงท่วมหัว ไผ่โจดชอบขึ้นบริเวณที่มีความสูงระดับต่ำๆ ลำต้นมีสีเขียวอมเทามีขนาดเล็กเท่านิ้วก้อยหรือเล็กกว่านั้น

ถ้าลำต้นแก่จัดจะขนาดเท่านิ้วโป้ง ลำต้นเป็นข้อปล้องค่อนข้างสั้น ไม่มีหนาม ใบเล็กเรียวยาวปลายแหลมออกเป็นแผงตามข้อกลางลำต้นไล่ไปจนถึงยอดก้านใบสั้น มีกาบหุ้มด้านนอกตรงก้านใบกับลำต้น  ใบไม่มีขนทั้งหลังใบและท้องใบ ไผ่โจดจะออกหน่อช่วงหน้าฝน มีหน่อแขนงขนาดเล็กแทงออกมาตรงกาบหุ้มใบ และหน่อจะออกตรงโคนต้น หน่อมีสีเทาแกมเหลืองแกมม่วง

ลำต้นไผ่โจดสมารถนำไปทำด้านไม้กวาดได้ และยังสามารถนำไปทำคันเบ็ดได้ด้วยเช่นกัน

ใบไผ่โจดสามารถเด็ดไปให้ วัว-ควาย กินได้

หน่อโจดสามารถนำไปปรุงอาหารได้เหมือนหน่อไม้ทั่วๆไป หน่อโจดจะมีรสชาติขมเวลาจะนำมาปรุงต้องต้มให้จืดก่อน

เมนูที่นิยมคือ แกงหน่อไม้ แกงเปรอะ ต้มจิ้มน้ำพริก นอกจากนี้ยังสามารถนำไผ่โจดมาถนอมอาหารไว้ในรูปหน่อไม้ดอง หน่อไม้ถุงได้

การขยายพันธุ์ สามารถขยายพันธุ์ได้โดยการแยกกอ แยกหน่อ 


bfd53 | shopping booksmark | welcome robot | music online | bioly1
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...