วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

บวบหอม

บวบหอม

ชื่อวงศ์ Cucurbitaceae

ชื่อสามัญ Smooth Loofah

ชื่อวิทยาศาสตร์
Luffa cylindrica (L.) M.Roem.

ลักษณะโดยทั่วไป
เป็นพืชเถาอายุสั้น มีมือจับเกาะช่วยพยุงลำต้น จึงนิยมทำค้างหรือร้านให้เลื้อยเช่าเช่นเดียวกับต้นมะระ บวบเป็นพืชที่ปลุกง่าย เจริญเติบโตเร็วสามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด ในดินควรมีความชื้นสม่ำเสมอ

พันธุ์ที่ใช้ปลูก
บวบที่ปลูกในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พื้นเมือง เพาะปลูกกันมานานแล้วและมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เป็นช่อต่อๆกันไป
การเตรียมดินแปลงปลูก
บวบเป็นพืชที่มีระบบรากลึกปานกลาง ควรขุดดินไถลึกประมาณ25-30 เซนติเมตร ตากดิน 5-7 วัน ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก พรวนและย่อยดินให้ละเอียดยกร่องเป็นแปลงๆ

การปลูก
ระยะปลูกบวบที่เหมาะสมคือระหว่างต้น 75 เซนติเมตร และระยะระหว่างแถว 100 เซนติเมตร หลังจากเตรียมดินแล้วให้หยอดเมล็ดโดยตรงในแปลงหลุมละ 4-5 เมล็ด ลงลึกไปในดินประมาณ 2-4 เซนติเมตร กลบด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกหรือดินละเอียดหนาลึกประมาณ 1 เซนติเมตร แล้ใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมบางๆเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดิน หลังจากเมล็ดงอกขึ้นได้ประมาณ15 วัน ให้ถอนแยกให้เหลือหลุมละ 3 ต้น บวบหอมเริ่มเลื้อย ให้ทำค้างหรือร้านเพื่อให้เลื้อยไปเกาะ

การดูแลรักษา
1. การใส่ปุ๋ย ใช้สูตร 13-13-21 หรือปุ๋ยเคมีใกล้เคียงนี้ใส่ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่แบบรองพื้นตอนปลูกแล้พรวนดินกลบ อีกครั้งหนึ่งที่เหลือใส่ตอนบวบอายุได้ 25-30 วัน โดยใส่แบบโรยตามต้นแล้วพรวนดินกลบ
2. การให้น้ำ ควรให้น้ำาอย่างเพียงพอและสม่ำเสมออย่าให้แฉะเกินไปและอย่าให้ขาดน้ำช่วงออกดอกติดผล
3. การพรวนดินกำจัดวัชพืช ควรทำพร้อมกันและบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะของการเจริญเติบโต

การเก็บเกี่ยว
ถ้าต้องการเก็บผลผลิตเพื่อบริโภคหรือขายผลอ่อน ควรเก็บขณะที่ผลยังอ่อนอยู่ แต่ถ้าต้องการเก็บเพื่อเอาเส้นใยต้องเก็บผลแก่ๆโดยทั่วไปแล้วอายุเก็บเกี่ยวของบวบหอมประมาณ 50-60 วัน หลังจากหยอดเมล็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...