วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เทอร์นิพ (Turnip)

เทอร์นิพ (Turnip)

ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Brassica campestris var. rapa

เทอร์นิพ เป็นพืชในเขตหนาว และอบอุ่น จัดอยู่ในตระกูล Brassicaceae เป็นอาหารของมนุษย์มาตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ แต่บางครั้งใช้เป็นอาหารของสัตว์ มีแหล่งกำเนิดในประเทศรัสเซีย และไซบีเรีย เป็นพืชสองฤดูแต่ปลูกเป็นพืชฤดูเดียว มีลักษณะคล้ายแรดิช รับประทานส่วนของรากสะสมอาหาร ที่ขยายใหญ่และเรียกว่า หัว(swallen root) ซึ่งมีหลายแบบ เช่น ทรงแบน ทรงกระบอก ทรงลูกโลก ใบมีสีเขียวอ่อน ลักษณะบาง มีขนปกคลุม นิยมบริโภคกันมากในเขตรัฐทางภาคใต้ ของสหรัฐอเมริกาและในยุโรป เทอร์นิพเคยเป็นพืชผักที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่น จีนตอนเหนือ ยุโรป และสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันความสำคัญลดน้อยลง สำหรับประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เนื่องจากคนไทยนิยมบริโภคผักกาดหัวจีนมากกว่า หัวเทอร์นิพมีรสชาติดี กรอบ แต่ต้องเก็บเกี่ยว ในระยะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการฟ่าม หรือกลวงตรงกลาง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกเทอร์นิพ

ดินที่ปลูกเทอร์นิพได้ผลดีควรเป็นดินร่วนปนทรายที่มีอินทรีย์วัตถุสูง มีการระบายน้ำและอากาศดี หน้าดินลึก ความเป็นกรด-ด่าง ของดิน 6-6.5 และต้องการความชื้นในดินสูง เนื่องจากเทอร์นิพเป็นพืชวันยาวต้องการอุณหภูมิต่ำเพื่อการเจริญเติบโต และการฟอร์มหัว อุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 15-20′C เทอร์นิพต้องการความเข้มแสงสูง ประมาณ 5,000 ลักซ์(lux) ความเข้มของแสงมีอิทธิพลต่อปริมาณวิตามินซีในหัวเทอร์นิพ ถ้าความเข้มข้นแสงสูง ปริมาณวิตามินซีในหัวเทอร์นิพ จะสูงขึ้นตามลำดับ

การใช้ประโยชน์

เทอร์นิพเป็นผักที่มีวิตามินเอ วิตามินซี และวิตามินบี ในปริมาณสูงเช่นเดียวกับพืชอื่นๆ ในตระกูล Brassicaceae นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหาร เช่น แคลเซียม และคาร์โบไฮเดรทสูง ประกอบอาหารได้ทั้งหัวและใบ เช่น ต้มจืด ต้มซุป หรือใช้ประกอบอาหารได้เช่นเดียวกับผักกาดหัวจีน หรือหัวไซเท้า

การปฏิบัติดูแลรักษาเทอร์นิพระยะต่างๆของการเจริญเติบโต

การเตรียมกล้า หยอดเมล็ดในแปลงปลูกตามแนวขวาง ระยะห่าง ระหว่างแถว 25 ซม. ควรระวัง อย่าหยอดเมล็ดให้ลึกเกินไป และควรหยอดอย่างระมัดระวัง


การเตรียมดิน ขุดดินตากแดดประมาณ 2 สัปดาห์ โรยปูนขาว อัตรา 0-100 กรัม/ตร.ม. ทิ้งไว้
การปลูก กำจัดวัชพืช ขึ้นแปลงกว้าง 1 เมตร ย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ย 12-24-12 อัตรา 30 กรัม/ตร.ม. ปุ๋ยคอกอัตรา 1 กก./ตร.ม. และโบแรกซ์อัตรา 1 กรัม/ตร.ม. (ถ้าพบดินขาดโบรอน) คลุกผสมกับดินให้ทั่ว ปรับหน้าดินให้เรียบ ขีดร่องลึก 0.5 ซม. ระยะปลูก 20 ซม. ระหว่างแถว 10 ซม. หยอดเมล็ดแล้วกลบดิน

ข้อควรระวัง

ควรฉีดพ่นอาหารเสริม
ระวังการขาดโบรอน จะทำให้หัวแตก
ควรมีการให้น้ำที่สม่ำเสมอ
การดูแลโดยกำจัดวัชพืชสม่ำเสมอ
การเตรียมแปลงปลูกให้มีสภาพร่วนซุย มีความสมบูรณ์
การเก็บเกี่ยวเทอร์นิพ เก็บเกี่ยวเมื่ออายุได้ 40-50 วัน ควรถอนด้วยมือ ตัดใบให้เหลือ ยาว 1 นิ้ว อย่าให้ผิวถลอก ช้ำ ล้างหัวใ้ห้สะอาดผึ่งให้แห้ง

โรคแมลงศัตรูที่สำคัญของเทอร์นิพในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโต

ระยะกล้า 7 วัน โรคโคนเน่า, ด้วงหมัดผัก
ระยะถอนแยก 10-15 วัน โรคโคนเน่า, หนอนกระทู้, ด้วงหมัดผัก, เสี้ยนดิน,
ระยะเจริญเติบโต 15-40 วัน หนอนกระทู้, ด้วงหมัดผัก, เสี้ยนดิน,
ระยะหัวโตเต็มที่ 45-50 วัน หนอนกระทู้, ด้วงหมัดผัก, เสี้ยนดิน,

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...