วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้าวเผือกน้ำ 43 (Peuak Nam 43)


ชื่อพันธุ์ - เผือกน้ำ 43 (Peuak Nam 43)

ชนิด - ข้าวเจ้า

ประวัติพันธุ์

- ได้จากการรวบรวมข้าวพันธุ์พื้นเมือง จากอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี แล้วนำไปปลูกคัดเลือก แบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ จนได้สายพันธุ์เผือกน้ำ 184-5-43
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2511

ลักษณะประจำพันธุ์

- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 166 เซนติเมตร
- ไวต่อช่วงแสง
- ลำต้นและใบสีเขียว แตกกอมาก รวงใหญ่ คอรวงยาว เมล็ดข้าวเรียวยาว
- ข้าวเปลือกสีฟาง
- ท้องไข่ปานกลาง
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 22 กุมภาพันธ์
- ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 4 สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.1 x 7.1 x 1.7 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส 24-27%
- คุณภาพข้าวสุก ร่วน ค่อนข้างแข็ง

ผลผลิต - ประมาณ 450 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น

- ลำต้นแข็งไม่ล้มง่าย เก็บเกี่ยวง่าย
- รวงใหญ่ และคอรวงยาว
- แตกกอดี
- ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาลปานกลาง

ข้อควรระวัง

- เมล็ดร่วงง่ายในขณะที่เก็บเกี่ยว
- ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และโรคใบสีส้ม
- ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว

พื้นที่แนะนำ - ภาคใต้
กลับสู่ : หน้าหลัก พืชผัก พืชสมุนไพร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...