วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553

ว่านเศรษฐีเรือนนอก

ว่านเศรษฐีเรือนนอก Chlorophytum comosum "Variegatum" (Liliaceae)

ลักษณะ
เป็นไม้กอขนาดเล็ก มีหัวอยู่ใต้ดิน ไม่มีลำต้น แตกใบอยู่เหนือดินเรียงตัวเป็นกอกลม ใบแบนปลายใบเรียวแหลม ใบแคบคล้ายใบหญ้าคาหรือใบตะไคร้ แต่มีขนาดสั้นกว่ามาก ลักษณะโดยทั่วไปทั้งใบและกอเหมือนว่านเศรษฐีเรือนกลางทุกอย่าง ผิดแต่ว่านเศรษฐีเรือนนอกมีใบด่างขาวหรือขาวนวลที่ริมใบทั้งสองด้าน มีไหลเหนือดินไปแตกเป็นต้นใหม่ได้เช่นเดียวกับว่านเศรษฐีเรือนกลาง

สรรพคุณ
ว่านต้นนี้ใช้เป็นว่านเสี่ยงทายฐานะของผู้ปลูกเลี้ยงหากว่านเจริญเติบโตหน่อแตกกองอกงามดีแสดงว่าผู้เป็นเจ้าของจะเจริญรุ่งเรืองด้วยฐานะตามไปด้วย นอกจากสรรพคุณในทางให้โชคลาภดังที่ว่ามาแล้ว ยังจัดเป็นว่านที่ทรงอิทธิฤทธิ์ มีอำนาจในทางคุ้มครองป้องกันภัยให้แก่บ้านเรือนของผู้ปลูกเลี้ยงว่านต้นนี้ได้อีกด้วย

การปลูก
อาจใช้วิธีแยกกอมาปลูก หรือตัดเอาต้นเล็กซึ่งเกิดจากไหลไปปลูกก็ได้ เครื่องปลูกควรระบายน้ำได้ดี น้ำที่จะใช้รดควรเศกด้วยคาถา "นะโมพุทธายะ" ก่อนรดทุกครั้ง จะช่วยอำนวยผลให้สมใจปรารถนาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...