วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

กระเช้าฝีมด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aristolochai tagala Cham.
ชื่อวงศ์ : ARISTOLOCHIACEAE

ชื่อสมุนไพรอื่น ๆ : กระเช้าฝีมด กระเช้ามด (กลาง)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น : เป็นพรรณไม้เลื่อย ที่มีลำต้นเป็นถา ลักษณะเรียบเถาไม่มีขน พื้นผิวเป็นร่องไปตามยาวของลำเถา

ใบ : ใบเป็นใบเดี่ยว มีลักษณะเป็นรูปหอกแกมไข่ โคนใบเว้าหย้กลึกเป็นรูปหัวใจปลายใบแหลม พื้นผิวและริมขอบใบเรียบเกลี้ยง ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-5 นิ้วยาวประมาณ 3-10 นิ้ว ก้สนใบยาวประมาณ 1.5-2.5 นิ้ว

ดอก : ดอกออกเป็นช่อสั้น ๆ ช่อหนึ่งมี 1-2 ดอก ดอกมีลักษณะขนาดเล็กกลีบดอกมีชั้นเดียว โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดท่อโค้งปากท่อเบี้ยวและยื่นยาวออกมาข้าง หนึ่งซึ่งยาวเท่ากับท่อดอกส่วนปลายมนมีขนขนาดเล็ก ขนาดดอกยาวประมาณ 2-2.5 นิ้วดอกมีใบประดับเป็นรูปขอบขนาน ดอกมีกลิ่นเหม็น ดอกออกบริเวณง่ามใบ
ผล : ผลมีรูปลักษณะเป็นรูปกระเช้า เมื่อผลแก่เต็มที่ จะแยกออกจากกันเป็นซีก 6ซีก และก้านผลก็จะแยกออกเป็น 6 เส้น ยาวประมาณ 1-2.5 นิ้วข้างในซีกที่แยกออกก็จะมีเมล็ด มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม มีขนาดกว้าง0.5-1 ซม. พื้นผิวเมล็ดด้านหนึ่งจะเป็นตุ่มเล็ก

การขยายพันธุ์ : พรรณไม้ที่มีการขยายพันธุ์ด้วนการใช้เมล็ด

ส่วนที่ใช้ : ลำต้น ใบ

สรรพคุณของสมุนไพร

ลำต้น : นำมาต้มแล้วกิน เป็นยาทำให้ธาตุปกติ

ใบ : นำมาเผาให้ร้อนแล้วเอามาวางนาบตามแขน หรือหน้าท้องแก้อาการปวดบวมได้เทื่อนำมาตำให้ละเอียดนำไปพอกภายนอก แก้โรคผิวหนัง ลดไข้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...