วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

กระทุงหมาบ้า

ชื่ออื่น ๆ : ผักอ้วนหมู เครือเขาหมู(ภาคเหนือ);กะทุงหมาบ้า คันชุน สุนัขบ้า(ภาคกลาง); มวนหูกวาง(เพชรบุรี); เถาวัน(ปักษ์ใต้)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dargea volubilis Benth.ex Hook.
วงศ์ : ASCLEPIADACEAE

ลักษณะทั่วไป

ต้น : เป็นพรรณไม้เลื้อย มีลำต้นเป็นเถากลม เนื้อแข็ง เปลือกมีสีน้ำตาลอ่อน ลำต้นเถาพาดพันตามต้นไม้ใหญ่

ใบ :ใบเป็นใบเดี่ยว ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ ปลายใบยาวเรียวโคนใบมน หรือเว้าขนาดของใบกวางประมาณ 1.5-4 นิ้ว ยาวประมาณ 2.5-4.5 นิ้วเนื้อผิวใบค่อนข้างหนาหลังใบมีสีเขียวเข้ม ใต้ท้องใบมีสีเขียวอ่อนกว่าก้านใบยาว 1.5-2.5 นิ้ว

ดอก: ดอกออกเป็นช่อตามบริเสณง่ามใบ ลักษณะของดอกเป็นดอกที่มีขนาดเล็กมีกลีบดอกและกลีบรองกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ กลีบดอกยาวประมาณ 2 มม.โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นท่อส่วนปลายกลีบก็จะแยกออกกันเป็นแฉกรูปเหลี่ยมดอกเมื่อบานเต็มที่มีขนาดกว้างประมาณ 1.5ซม.

ผล: ผลมีลักษณะเป็นฝัก มีความกว้างประมาณ 16-30 มม. ยาวประมาณ 7.5-10 ซม.เปลือกฝักมีสีเหลือง ข้างในฝักมีเมล็ด เป็นรูปรีกว้าง ยาวราว 1.2 ซม.

การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้ที่มักขึ้นตามบริเวณชายป่า ขยายพันธุ์ด้วยปักชำ

ส่วนที่ใช้ : ลำต้น ใบ ผล ราก เถา

สรรพคุณ: ลำต้น แก้โรคตา แก้หวัด ทำให้จาม พิษงูกัด ใบ แก้แผลที่ถูกน้ำร้อนลวกแก้บวม แก้ฝี วิธีใช้โดยการนำใบสด มาตำให้ละเอียดแล้ใช้ทา รากทำให้อาเจียน ขับพิษร้อน กระทุ้งพิษ พิษฝี พิษไข้หัว ไข้กาฬแก้ปัสสาวะพิการ แก้พิษน้ำดีกำเริบ ช่วยให้นอนหลับ ผลเป็นยารักษาโรคให้สัตว์ เถา เป็นยาเย็นขับปัสสาวะ

ถิ่นที่อยู่ : กระทุงหมาบ้าเป็นพรรณไม้ที่มีขึ้นตามบริเวณป่าดิบ หรือป่าราบ ทั่วไปในประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...