วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553

โสม

ชื่ออื่น ๆ : โสมอเมริกา, โสมเกาหลี, โสมจีน, โสมญี่ปุ่น

ชื่อสามัญ : American gingseng, Asiatic gingseng

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Panax quinquefolius Linn., P.schin-seng Ness.

วงศ์ : ARALIACEAE

ลักษณะทั่วไป


ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีอายุเกินกว่า 2 ปี แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบ ๆ ต้น ลำต้นนี้มีความสูงประมาณ 2-3 ฟุต

ใบ : เป็นไม้ใบประกอบ ลักษณะของใบนั้นจะคล้ายกับนิ้วมือคนคือจะมีใบย่อยแผ่ออกไปอยู่ 3 ใบ มีสีเขียว

ดอก : ออกเป็นช่อ อยู่ตรงส่วนยอดของต้นหรือตามง่ามใบ ดอกมีสีขาว

ผล : เมื่อสุกจะเป็นสีแดง

การขยายพันธุ์ : ต้นโสมนี้จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จะต้องควบคุมเรื่องอุณหภูมิ แสงแดดและความชื้นด้วย มิฉะนั้นรากของต้นจะไม่สมบูรณ์ (ต้นหนึ่งจะมีรากอยู่ 2-3 แฉกขึ้นไป รากนี้เป็นรูปทรงกระบอกใหญ่ สีนวล กว้างประมาณ 1-2 นิ้วยาว 0.5-1.5 ฟุต) ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

ส่วนที่ใช้ : ราก

สรรพคุณ : ราก ใช้เป็นยากระตุ้นหัวใจและสมอง เป็นยาที่ใช้กล่อมประสาท และระงับการปวด ช่วยทำให้ทางเดินของโลหิตดี

ถิ่นที่อยู่ : ในสมัยโบราณปลูกในแถบป่าของเอเซียตะวันออก ปัจจุบันปลูกมาในอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น จีน เกาหลี
สารเคมีที่พบ : มีไกลโคไซด์ชื่อ ginsenin, panacen, panaxic acid, panaxin, panaquilon
จากเว็บ http://health.spiceday.com/

กลับสู่ : หน้าหลัก พืชผัก พืชสมุนไพร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...