วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ขมิ้นเครือ

ชื่อสมุนไพรอื่น ๆ : ผ้าลายห่อท้อง, มันแดง, แหนเนือ (ภาคเหนือ), ขมิ้นเครือ, ขมิ้นฤาษี (ไทยภาคกลาง), เดิมวอโกรด (เขมร)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Combertum extensum

วงศ์ :COMBERTACEAE

ลักษณะทั่วไปของสมุนไพร

ต้น : เป็นพรรณไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้ใหญ่

ใบ : จะกลมและหนาตรงปลายใบแหลม มีลักษณะคล้ายใบโพธิ์ จะมีสีเขียวเป็นมัน ปลายใบของมันจะแหลม

เถาและราก : จะมีสีเหลืองเข้มเหมือนขมิ้น ส่วนเนื้อในเถาและรากนั้นเมื่อตัดออกจะมีจุดตรงกลางเป็นเส้นรัศมีแผ่ออกไปโดยรอบ คล้ายกับธงญี่ปุ่น หรือเถาสะค้าน

การขยายพันธุ์ : โดยการตัดเอาเถาตรงข้อมาปักชำหรือแยกต้นเล็ก ๆ ปลูก

ส่วนที่ใช้ : ต้น ดอก ใบ ราก ใช้เป็นยา

สรรพคุณของสมุนไพร : ต้น ใช้ขับผายลมและเรอ รักษาเนื่องจากน้ำดีพิการ ดอก รักษาอาการบิดมูกเลือด ใบ ใช้รับประทานเป็นยาขับโลหิตระดูสตรีที่เสียเป็นลิ่มหรือก้อนให้ขับออก ราก ใช้ขับลมอันทะพฤกษ์ บำรุงน้ำเหลือง และฝนหยอตา รักษาดวงตา รักษาตาแดง ตาเปียก ตาแฉะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...