วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

ข้าวขาวตาแห้ง 17 (Khao Tah Haeng 17)

ชื่อพันธุ์ - ขาวตาแห้ง 17 (Khao Tah Haeng 17)

ชนิด
- ข้าวเจ้า

ประวัติพันธุ์

- เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ชนะการประกวดเมื่อ พ.ศ.2499 แล้วนำไปปลูกคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ ตามสถานีทดลองข้าวต่างๆ ทั่วประเทศ คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เมื่อ พ.ศ.2499 แต่เนื่องจากไม่ต้านทานโรคไหม้ จึงได้ยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ.2506 และได้นำกลับมาขยายพันธุ์ใหม่ ในปี พ.ศ. 2508 เนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี โรงสีรับซื้อและให้ราคาดี จึงเป็นที่นิยมปลูกของชาวนามาโดยตลอด

การรับรองพันธุ์

- คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อปี พ.ศ.2499 และ พ.ศ.2508

ลักษณะประจำพันธุ์

- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 150 เซนติเมตร
- ไวต่อช่วงแสง
- ลำต้นสีเขียว กอแผ่กระจาย แตกกอดี เมล็ดข้าวมีรูปร่างเรียวยาว
- ข้าวเปลือกสีเหลืองจาง
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 20 ธันวาคม
- ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 8 สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.3 x 7.5 x 1.8 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส 24-25 %
- คุณภาพข้าวสุกร่วน นุ่ม

ผลผลิต

- ประมาณ 473 กิโลกรัม ต่อไร่

ลักษณะเด่น

- เหมาะสำหรับปลูกในที่ลุ่ม
- แตกกอดี ต้นสูง เก็บเกี่ยวง่าย
- คุณภาพการสีดี ได้เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง
- โรงสีมีความต้องการสูง จำหน่ายได้ราคาดี
- ต้านทานแมลงบั่วปานกลาง

ข้อควรระวัง

- ต้นข้าวอ่อน ล้มง่าย
- น้ำหนักเมล็ดเบา ผลผลิตค่อนข้างต่ำ
- ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ โรคใบสีส้ม และโรคใบหงิก
- ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และหนอนกอ

พื้นที่แนะนำ

- ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างจากเว็บ www.rakbankerd.comกลับสู่ : หน้าหลัก พืชผัก พืชสมุนไพร
กลับสู่ : หน้าหลัก พืชผัก พืชสมุนไพร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...