วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

ดอกผีเสื้อ

ดอกผีเสื้อ

ชื่อสามัญ: Dianthus

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dianthus chinensis L.

ชื่อวงศ์:Caryophyllaceae

ถิ่นกำเนิด:ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป

ลักษณะทั่วไป :เป็นไม้ดอกที่มีอายุได้ถึง 2 ปี แต่เดิม

พืชในสกุลนี้รวมเรียกว่า Pink ทั้งหมด

เนื่องจากมีดอกสีชมพูแต่ปัจจุบันชื่อ

Pink หรือ Dianthus จะหมายถึงดอกผีเสื้อ

ต้นสูงประมาณเมตร 15- 30 เซนติเมตร

ื ใบมีรูปร่างเรียวยาว ปลายแหลม

สีเขียวเข้ม ดอกมีหลายสี เช่น สีชมพู

แดง ขาว หรือมีหลายสีในกลีบเดียวกัน

เช่น สีแดงขลิบเหลืองกลีบดอก 4-5 กลีบ

ปลายกลีบดอกมีทั้ง้เป็นคลื่นและหยัก

เหมือนฟันเลื่อย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ดอก 5-7 เซนติเมตร์ เมล็ดมีขนาดใหญ่

การขยายพันธุ์ :เพาะเมล็ด

สภาวะเหมาะสม: แสงแดดรำไร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...