วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้าวพวงไร่ 2 (Puang Rai 2 )

ชื่อพันธุ์ - พวงไร่ 2 (Puang Rai 2 )

ชนิด - ข้าวเจ้า

ประวัติพันธุ์

- ได้จากการรวบรวมพันธุ์พื้นเมือง โดยนายประวิทย์ สายทอง และ นายชัยทัศน์ นิจจสาร พนักงานเกษตร จากอำเภอเมือง จังหวัดเพชราบุรี จำนวน 85 รวง นำไปคัดเลือกแบบคันพันธุ์บริสุทธิ์ ตามสถานีทดลองข้าวต่างๆ จนได้สายพันธุ์ พวงไร่ 20-55-2

การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อ 13 มิถุนายน 2511

ลักษณะประจำพันธุ์

- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 170 เซนติเมตร
- ไวต่อช่วงแสง
- ลำต้นและใบสีเขียว ต้นสูง กอแผ่
- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
- อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 6 กุมภาพันธ์
- ท้องไข่น้อย
- ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้างx ยาว x หนา = 2.3 x 7.5 x 1.9 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส 28-30 %
- คุณภาพข้าวสุก ร่วน ค่อนข้างแข็ง

ผลผลิต - ประมาณ 437 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น

- เป็นข้าวเบาปลูกได้ดีในที่ลุ่มภาคใต้
- คุณภาพการสีดี เมล็ดข้าวสารสวยใส แกร่ง
- ค่อนข้างต้านทานต่อโรคใบจุดสีน้ำตาล
- ต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว

ข้อควรระวัง
- ล้มง่าย
- ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว

พื้นที่แนะนำ - ภาคใต้
กลับสู่ : หน้าหลัก พืชผัก พืชสมุนไพร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...