วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้าวปทุมธานี 60 (Pathum Thani 60)

ชื่อพันธุ์ - ปทุมธานี 60 (Pathum Thani 60)

ชนิด - ข้าวเจ้า

คู่ผสม - ดอกมะลิ 70*2 / ไชนีส 345

ประวัติพันธุ์

-ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ดอกมะลิ 70 กับสายพันธุ์ไชนีส 345 เมื่อ ปี พ.ศ.2501 ที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง และนำไปปลูกคัดเลือกในสถานีทดลองข้าวภาคกลาง จนได้สายพันธุ์ SPT5837-400
การรับรองพันธุ์
- คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530

ลักษณะประจำพันธุ์


- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 159 เซนติเมตร
- ไวต่อช่วงแสง
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 25 พฤศจิกายน
- ลำต้นและใบสีเขียว มีขนบนใบ รวงแน่น ระแง้ถี่ คอรวงยาว เมล็ดเรียวยาว
- ท้องไข่น้อย
- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
- ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.3 x 7.5 x 1.8 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส 27-32 %
- คุณภาพข้าวสุก ค่อนข้างร่วน มีกลิ่นหอม

ผลผลิต - ประมาณ 517 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น

- คุณภาพเมล็ดดี เรียวยาว เลื่อนมัน ใสแกร่ง
- มีท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดี
- ต้านทานโรคกาบใบเน่า และโรคใบหงิก ในสภาพธรรมชาติ

ข้อควรระวัง

- ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคใบสีส้ม และโรคขอบใบแห้ง
- ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และหนอนกอ
พื้นที่แนะนำ - ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
กลับสู่ : หน้าหลัก พืชผัก พืชสมุนไพร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...