วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553

หญ้ารูซี่

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brachiaria ruziziensis

ลักษณะทั่วไป

•มีถิ่นกำเนิดในประเทศคองโก ทวีปอัฟริกา
•นำเข้ามาปลูกครั้งแรกในประเทศไทย โดยองค์การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมใน ปี พ.ศ. 2511 ปัจจุบันเป็นพันธุ์หญ้าที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายที่สุด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ต้นกึ่งเลื้อยกึ่งตั้ง สามารถเจริญเติบโตในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำได้ ขึ้นได้ดีในพื้นที่ดอน ดินมีการระบายน้ำดี ทนแล้งพอสมควร ทนต่อการเหยียบย่ำของสัตว์ ไม่ทนน้ำท่วมขัง ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 2.0 – 2.5 ตันต่อไร่ต่อปี โปรตีน 7-10 เปอร์เซ็นต์
•ตัวใบของหญ้ารูซีมีขนาดยาว 10-20 ซม.
•กว้าง 0.6-1.5 ซม.
•ทรงพุ่มสูงประมาณ 90-100 ซม.
•มีช่อดอกย่อยมากกว่า (3-6 ช่อดอกย่อย) และมักจะโค้งงอเล็กน้อย หญ้ารูซี่ออกดอกราวเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคม ติดเมล็ดดีมาก เมล็ดมีขนาดกลางจำนวนประมาณ 270,000 เมล็ดต่อกิโลกรัม มีกลีบดอกและเปลือกเมล็ดติดหุ้มแข็ง

การปลูก

ใช้เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่อัตรา 2.0 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านหรือโรยเป็นแถว ๆ ห่างกัน 50 เซนติเมตร

การใส่ปุ๋ย

ก่อนปลูกควรมีการใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8 อัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วย ควรใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ หลังการตัดทุกครั้ง

การกำจัดวัชพืช

ควรมีการกำจัดวัชพืชหลังปลูกหญ้า 2-4 สัปดาห์

การใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์การตัดหญ้า

ควรตัดครั้งแรก 60-70 วันหลังปลูก
ตัดสูงจากพื้นดิน 10-15 เซนติเมตร

การปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มในแปลงหญ้า
ปล่อยเข้าครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุ 70-90 วัน ทำการตัดหรือปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มหมุนเวียนทุก 30-45 วัน

•ในช่วงฤดูฝนหญ้าโตเร็ว อาจตัดได้ที่อายุน้อยกว่า 30 วัน หญ้ารูซี่เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงโค กระบือ ในรูปหญ้าสด หญ้าแห้งหรือหญ้าหมัก


การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์

เป็นพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะที่จะเก็บถนอมในรูปของหญ้าแห้ง หรือหญ้าหมัก

การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่


การเตรียมเมล็ดพันธุ์


ไม่ควรใช้เมล็ดค้างปี เมล็ดพันธุ์หญ้าไม่ต้องขัดถูหรือลวกน้ำร้อน

การปลูก

ปลูกด้วยเมล็ด ใช้เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม / ไร่ โดยวิธีหยอดหลุม หลุมละ 3 - 5 เมล็ด ระยะระหว่างหลุม 25 - 40 เซนติเมตร หรือปลูกด้วยหน่อพันธุ์หรือต้นกล้า โดยเพาะกล้าทิ้งไว้ในช่วงต้นฤดูฝน เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 1 เดือน จึงนำมาปักดำ โดยใช้ระยะ 25 - 40 เซนติเมตรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...