วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553

ต้นถั่วขาว

วงศ์ : RHIZOPHORACEAE

ชื่ออื่น : ถั่วแดง, ประสักขาว (จันทบุรี); โปรง, โปรย (มลายู – ใต้); ปรุ้ย (มลายู – สตูล); รุ่ย(เพชรบุรี)

ลักษณะทั่วไป


เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก - กลาง สูง ๘ - ๑๕ เมตร พูพอนน้อยแต่บริเวณโคนต้นพองขยายออก เรือนยอดแน่นทึบรูปปิระมิด เปลือกสีเทาหรือสีน้ำตาล เรียบถึงหยาบเล็กน้อย ตามลำต้นมีช่องอากาศ กิ่งอ่อนสีเขียว มีรากหายใจรูปคล้ายเข่ายาว ๑๕ - ๒๐ ซม. เหนือผิวดิน

ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับทิศทาง แผ่นใบรูปรี ขนาด ๓ - ๘ x ๗ - ๑๙ ซม. ปลายใบแหลม ฐานใบรูปลิ่ม ผิวด้านบนสีเขียวเข้ม ท้องใบสีจางกว่าเกลี้ยงทั้งสองด้าน ขอบใบม้วนลง เส้นกลางใบสีเขียว เส้นใบ ๗ คู่ ไม่เด่นชัดก้านใบยาว ๑.๕ - ๔ ซม. หูใบยาว ๓ - ๕ ซม. สีเขียว

ดอก ออกเป็นช่อ กระจุกที่ง่ามใบ ช่อละ ๓ ดอก ก้านช่อดอกยาว ๐.๖ - ๐.๙ ซม. ดอกยาว ๑- ๑.๔ ซม. สีเขียวอ่อน ก้านดอกย่อยยาว ๐.๑ - ๐.๕ ซม. วงกลีบเลี้ยงรูประฆัง โคนกลีบติดกันเป็นหลอด ขนาด ๐.๒ - ๐.๓ x ๐.๔ - ๐.๖ ซม. ผิวเรียบสีเขียว ปลายแยกเป็น ๘ แฉก กลีบเลี้ยงยาวเท่าหลอด ปลายกลีบโค้งกลับกลีบดอก ๘ กลีบ สีขาว รูปขอบขนาน ยาว ๐.๓ - ๐.๔ ซม. ปลายแยกเป็น ๒ แฉก ขอบกลีบมีขนสีขาว ปลายกลีบมีขนแข็งสีน้ำตาล ๒ - ๓ เส้น ยาว ๐.๑ ซม.

ผล เป็นผลแบบงอกตั้งแต่ยังติดอยู่บนต้น ผลสีเขียว ยาว ๑ - ๑.๔ ซม. กลีบเลี้ยงหุ้มผลรูปดาว กลีบโค้งกลับ ลำต้นใต้ใบเลี้ยงหรือ “ฝัก” รูปทรงกระบอก เรียวโค้ง ขนาด ๐.๔ - ๐.๖ x ๗ - ๑๔ ซม. เมื่อยังอ่อนสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมเขียวเมื่อแก่ ออกดอกและผลเกือบตลอดทั้งปี ขึ้นในพื้นที่ดินเลนตื้น เหนียวและแข็ง ตามริมชายฝั่ง หรือพื้นที่ที่ถูกเปิดโล่งไม่เหมาะกับพันธุ์ไม้ป่าชายเลน

กลับสู่ : หน้าหลัก พืชผัก พืชสมุนไพร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...