วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

พริกขี้หนูสวน

การปลูกพริกขี้หนูสวน

การเพาะกล้าพริกขี้หนูสวน

เตรียมดินละเอียดผสมปุ๋ยคอก ใส่ในภาคเพาะ
หยอดเมล็ดพริกขี้หนูหลุมละ 1-2 เมล็ด โดยใช้ไม้จิ้มผลไม้กดเป็นรูก่อน กดดินราดหน้าหลุมแล้วรดน้ำ ควรป้องกันมด แมลงคาบเมล็ดโดยใช้ปูนขาวโรยเส้นรอบรูปล้อมถาดไว้ หลังเพาะ 7-10 วันเมล็ดเริ่มงอกหมั่นรดน้ำจนกระทั่ง 25-30 วันจึงย้ายกล้าปลูกลงกระถาง หรือแปลงปลูก

การเตรียมแปลง

ควรเตรียมดินปลูกโดยใช้จอบขุดย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอกหว่านและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินในแปลง
ในกรณีปลูกในกระถางให้ผสมดินปลูกในกระถางโดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมกับปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักในอัตรา 2:1

การดูและรักษา

1. ย้ายกล้าพริกลงแปลงปลูกหรือกระถาง
2. รดน้ำทุกวันในช่วงติดผลระวังอย่าใช้ขาดน้ำ
หลังย้ายลงแปลงปลูก 7-10 วันใส่ปุ๋ย15-15-15อัตราตัน

พริกขี้หนู สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด แต่ดินที่เหมาะสมที่สุด คือดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี มีความเป็นกรดด่างของดิน 6.0-6.8 ปลูกได้ตลอดปี เป็นพืชที่ใช้ส่วนของผลบริโภค ในรูปพริกสด และพริกแห้ง และสามารถใช้ประกอบ อาหารได้หลายชนิด มีรสเผ็ด การเพาะกล้าพริกขี้หนูู ให้เตรียมดินละเอียดพร้อมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 2:1 และใส่ดินผสมดังกล่าวลงในถาดพลาสติกเพราะกล้า ใช้เศษไม้เล็กๆกลับสู่ : หน้าหลัก พืชผัก พืชสมุนไพร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...