วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

แสมทะเล

แสมทะเล (Avicennia marina (Forsk.) Vierh.)
วงศ์ : AVICENNIACEAE

ชื่ออื่น : ปีปีดำ (ภูเก็ต); แสมขาว, พีพีเล

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ขนาดเล็ก สูงประมาณ ๕ – ๘ เมตร มีลักษณะเป็นพุ่ม ส่วนใหญ่มีสองลำต้นหรือมากกว่า ไม่มีพูพอน เรือนยอดโปร่ง มีรากหายใจรูปคล้ายดินสอยาว ๑๐ – ๒๐ ซม. เหนือผิวดิน เปลือกเรียบเป็นมัน สีขาวอมเทาหรืออมชมพูต้นที่อายุมากเปลือกจะหลุดออกเป็นเกล็ดบาง ๆ คล้ายแผ่นกระดาษ และผิวของเปลือกใหม่จะมีสีเขียว

ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปรี หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ ขนาด ๑.๕ – ๔ x ๓ – ๑๒ ซม. ปลายใบมนถึงแหลมเล็กน้อย ฐานใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบม้วนเข้าหากันทางด้านทองใบ มีลักษณะคล้ายหลอดกลม ใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านท้องใบขาวอมเทา หรือขาวมีนวล ก้านใบยาว ๐.๔ - ๑.๔ ซม.

ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง หรือง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง เป็นช่อเชิงลด ก้านช่อดอกยาว ๑ – ๕ ซม. แต่ละช่อมี ๘ – ๑๔ ดอก ช่อดอกย่อยเป็นช่อกระจุก ก้านดอกยาว ๐.๕ – ๑.๕ ซม. ดอกย่อยไม่มีก้าน ดอกมีขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕ ซม. กลีบเลี้ยง ๕ กลีบ ติดคงทน กลีบดอก ๔ กลีบ รูปไข่กว้าง ยาว ๐.๓ ซม. โคนกลีบติดกัน สีส้มอมเหลืองถึงเหลือง เกสรเพศผู้ ๔ อัน ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน

ผล รูปไข่กว้าง เบี้ยว ถึงเกือบกลม แบนด้านข้าง ขนาด ๑.๕ – ๒ x ๑.๕ – ๒.๕ ซม. เปลือกอ่อนนุ่ม สีเขียวอมเหลือง มีขนนุ่ม ปลายผลไม่มีจะงอย ผลแก่เปลือกจะแตกด้านข้างตามยาวผล และม้วนเป็นหลอดกลม แต่ละผลมี ๑ เมล็ด เป็นไม้เบิกนำที่ขึ้นได้ดีในที่โล่งติดชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ดินเลนงอกใหม่ที่ดินค่อนข้างเป็นทราย

กลับสู่ : หน้าหลัก พืชผัก พืชสมุนไพร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...