วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้าวนางพญา 132 (Nahng Pa-yah 132)

ชื่อพันธุ์ - นางพญา 132 (Nahng Pa-yah 132)

ชนิด - ข้าวเจ้า

ประวัติพันธุ์ - รวบรวมจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง จากนาของชาวนาในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2493 แล้วนำไปปลูกคัดเลือกแบบ คัดพันธุ์บริสุทธิ์ ตามสถานีทดลองข้าวต่าง ๆ จนได้สายพันธุ์ 37-30-132

การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2505 และให้ชื่อว่า นางพญา 132


ลักษณะประจำพันธุ์
- เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมือง สูงประมาณ 175 เซนติเมตร
- เป็นพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะนาปี
- ลำต้นและใบสีเขียว แตกกอดี คอรวงยาวเมล็ดข้าวมีรูปร่างเรียวยาว
- ข้าวเปลือกสีฟาง
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 16 กุมภาพันธ์
- ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 3 สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.2 x 7.6 x 1.7 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส 28-32%
- คุณภาพข้าวสุก ร่วนค่อนข้างแข็ง

ผลผลิต
- ประมาณ 486 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น
- เป็นข้าวต้นสูง เหมาะที่จะปลูกในที่ลุ่มทั่วไปของภาคใต้
- มีคอรวงยาวเหมาะที่จะเก็บเกี่ยวด้วยแกระ
- ลำต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย
- แตกกอดี ให้ผลผลิตดีกว่าข้าวพื้นเมือง
- ค่อนข้างต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล
- ต้านทานโรคใบสีส้ม และโรคไหม้ปานกลาง
- ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว

ข้อควรระวัง
- มักมีเมล็ดลีบที่โคนรวง
- คอรวงบางกรอบ และหักง่ายหลังจากสุกเต็มที่
- ไม่ต้านทานโรคไหม้ และโรคใบหงิก
- ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและหนอนกอ
- คุณภาพการหุงต้มได้ข้าวสุกค่อนข้างแข็ง

พื้นที่แนะนำ
- ภาคใต้ ที่ปลูกแบบข้าวนาสวน
จากเว็บ http://www.ricethailand.go.th/brrd/tech/NPY132.htm


กลับสู่ : หน้าหลัก พืชผัก พืชสมุนไพร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...