วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

กูดดอย

ชื่อพื้นเมือง : กูดดอย (ลพบุรี), กูดข้างฟาน (แม่ฮ่องสอน), มหาสดำ (ภาคตะวันออกเฉียงใต้)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Blechnum orientale L.

ชื่อวงศ์ : BLECHNACEAE

ลักษณะ : เฟิร์น ลำต้นตั้ง อาจสูงได้มากกว่า 50 ซม. ลำต้นมีเกล็ดรูปแถบ สีน้ำตาล ปลายเกล็ดเรียวยาวเป็นหาง ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ รูปขอบขนาน ก้านใบสีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลแดงเมื่อใบยังอ่อน โคนมีเกล็ดหนาแน่น ตามก้านใบมีใบที่ลดขนาดรูปร่างคล้ายติ่งหูอยู่ทั่วไป ใบย่อยมีจำนวนมาก เรียงตัวเฉียงกับแกนกลางใบประกอบ รูปแถบหรือรูปขอบขนาน ปลายเรียวยาวเป็นหาง โคนมนหรือกึ่งตัด ขอบเรียบ เส้นใบแยกสาขาเป็นคู่ใกล้เส้นกลางใบย่อย ใบย่อยไม่มีก้าน กลุ่มอับสปอร์เป็นแถบแคบๆ ทาบตลอดความยาวของเส้นกลางใบย่อย เยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์แคบ มักเปิดออกก่อนที่อับสปอร์จะแก่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...