วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ต้นเสี้ยว

ต้นเสี้ยว ( ชงโค , เสี้ยวดอกแดง )

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia pottsii G. Don var. docipiens K & S. Larson , Bauhinia purpurea

ลักษณะนิสัย ออกดอกเดือน พ.ค. – มิ.ย. ติดฝักเดือน ก.ค. ผลัดใบ หมดทั้งต้น

ลักษณะพิเศษของพืช ให้ร่มเงาดี ทำฟืน ออกผลเป็นฝัก คล้ายฝักถั่วลันเตา

บริเวณที่พบ ที่ราบป่าผลัดใบ ป่าดิบแล้งทั่วทุกภาคของไทย ประเทศ เขมร ลาว พม่า

จาก http://school.obec.go.th/huakhuann/prusa.htm

blogger social network ฟังเพลงสากล Billy1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...